Over ons

Waar ?

Over eQuama

De Europese wijk van Brussel, die vaak als een koude en administratieve wijk wordt beschouwd, is een vrij monofunctioneel zakencentrum geworden.
Deze vaststelling was het uitgangspunt voor het "mixity panel" dat in mei 2011 door het Fonds Europese Wijk werd georganiseerd en dat op zoek was naar plannen en ideeën om een mix van functies in de wijk te introduceren en ze om te vormen tot een aantrekkelijk multifunctioneel gebied. De conclusies van dit panel hebben in 2012 geleid tot de oprichting van het eQuama (European Quarter Area Management Association). De kortetermijnvisie bestaat erin gebruikers en bezoekers aan te trekken tot levendige en geanimeerde openbare ruimten, terwijl de Europese wijk in een tweede fase een aantrekkelijk gebied voor permanente bewoning moet worden, parallel met commerciële ontwikkeling.
eQuama zal openbare ruimten geleidelijk omvormen tot Urban Living Spaces (ULS) door de ruimte te denken, te creëren en te beleven. Een ULC is een openbare ruimte met een duidelijke identiteit en positionering door haar ontwerp en de animaties en evenementen die zij aanbiedt. De strategische rol van eQuama met betrekking tot de openbare ruimte van de Europese wijk moet worden gezien als een laboratorium: door middel van tijdelijke projecten wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren om deze ruimte te gebruiken. Na evaluatie kunnen de geselecteerde projecten worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten, die ze op permanente basis kunnen uitvoeren.
eQuama lanceert verschillende projecten met de ambitie om verschillende doelgroepen samen te brengen: Brusselaars, toeristen, werknemers, enz.
Bezoek onze website equama.com (website in te voegen) voor meer informatie

Over JEF Brussels:

JEF Brussel is de Brusselse afdeling van de Young European Federalists, een jongerenorganisatie die in de meeste Europese landen actief is en zich ten doel stelt de Europese integratie en samenwerking te bevorderen door middel van de versterking en democratisering van de Europese Unie.

Ondersteuning

Het project wordt ook gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (via zijn projectoproep Stadsmakers), het kabinet van de Brusselse minister Sven Gatz, Urbicoon en het Huis van de Europese Geschiedenis, dat we nogmaals danken voor zijn kostbare logistieke steun.